Toán Lớp 5: Tính phân số: (2018÷0,125÷0,25÷0,5)/(1006×8×8×3)

Question

Toán Lớp 5: Tính phân số: (2018÷0,125÷0,25÷0,5)/(1006×8×8×3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 23 phút 2022-05-01T12:50:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   
  (2018÷0,125÷0,25÷0,5)/(1006×8×8×3)
  =(2018x8x4x2)/(1006x8x8x3)
  =2018/(1006×3)
  =1009/1509
  vote 5 sao và hay nhất nhé
  Teamlovemath
   

 2. ( 2018 : 0,125 : 0,25 : 0,5)/( 1006 xx 8 xx 8 xx 3)
  = (2018 : 125/1000 : 25/100 : 5/10)/( 1006 xx 8 xx 8 xx 3)
  = ( 2018 xx 1000/25 xx 100/25 xx 10/5)/( 1006 xx 8 xx 8 xx 3)
  = ( 2018 xx 8 xx 4 xx 2)/(1006 xx 8 xx 8 xx 3)
  = ( 2018 xx cancel{8} xx cancel{8})/(1006 xx cancel{8} xx cancel{8} xx 3)
  = 2018/( 1006 xx 3)
  = 2018/3018
  = 1009/1509
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )