Toán Lớp 5: Tính nhanh: a) 62.91 x 2.5+ 37.09 x 2.5

Question

Toán Lớp 5: Tính nhanh:
a) 62.91 x 2.5+ 37.09 x 2.5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tháng 2022-03-14T08:52:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-14T08:53:32+00:00

  Giải đáp:

   250

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   62,91 × 2,5 + 37,09 × 2,5

  = 2,5 × ( 62,91 + 37,09 )

  = 2,5 × 100

  = 250

 1. Giải đáp:

   250

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  62.91 xx 2.5+ 37.09 xx 2.5

  =(62,91+37,09)xx2,5

  =100xx2,5

  =250

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )