Toán Lớp 5: Tính nhanh : a ) 3 x ( 36,2 – 6,52 ) + 7 x 36,2 + 3 x 0,52

Question

Toán Lớp 5: Tính nhanh :
a ) 3 x ( 36,2 – 6,52 ) + 7 x 36,2 + 3 x 0,52, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2022-06-20T03:58:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  3xx(36,2-6,52)+7xx36,2+3xx0,52
  =3xx(36,2-6,52+0,52)+7xx36,2
  =3xx(36,2-6)+7xx36,2
  =3xx36,2-3xx6+7xx36,2
  =36,2xx(3+7)-3xx6
  =36,2xx10-18
  =362-18
  =344

 2. 3xx(36,2-6,52)+7xx36,2+3xx 0,52
  =3xx36,2 – 3xx 6,52 + 7xx36,2 + 3xx0,52
  =(3xx36,2 + 7 xx 36,2)-(3xx 6,52 – 3xx 0,52)
  =36,2xx(3+7)-3xx(6,52 – 0,52)
  =36,2 xx 10 – 3 xx 6
  =362-18
  =344

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )