Toán Lớp 5: tính nhanh : a, 100 – 5 -5 -…-5 ( có 20 chữ số 5 ) b, 99-9-9=9(có 11 chữ số 9) c, 1946 x 131 + 1000/132 x1946 -946 ×

Question

Toán Lớp 5: tính nhanh :
a, 100 – 5 -5 -…-5 ( có 20 chữ số 5 )
b, 99-9-9-….-9(có 11 chữ số 9)
c, 1946 x 131 + 1000/132 x1946 -946
×, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 tháng 2022-12-22T16:33:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tích của các chữ số 5 là
  5 * 20 = 100
  tổng dãy số là 
  100 -100 = 0
  vậy 100-5-…. -5 = 0 
  tích của các chữ số 9 là 
  Hiệu dãy số là :
  Vậy 9
  =1946,131+1000 / 1946,131+19469460
  =1946,131+1000/1946,131+1000
  =1
   
   

 2. a) Tích của các chữ số 5 là :
  5×20=100
  Tổng dãy số là :
  100-100=0
  Vậy 100 – 5 -5 -…-5=0
  b) Tích của các chữ số 9 là :
  9×11=99
  Hiệu dãy số là :
  99-99=0
  Vậy 99-9-9-….-9=0
  c, (1946 . 131 + 1000)/(132 .1946 -946)
  = (1946,131 + 1000)/(1946,131 + 1946 – 9460)
  = (1946,131 + 1000)/(1946,131 + 1000)
  = 1
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )