Toán Lớp 5: Tính nhanh : 7 phần 7×10 +7 phần 10×13+-. +7 phần 52×55

Question

Toán Lớp 5: Tính nhanh :
7 phần 7×10 +7 phần 10×13+….. +7 phần 52×55, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 ngày 2022-04-19T14:23:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1.  $\frac{7}{7×10}$ + $\frac{7}{10×13}$ + .. + $\frac{7}{52×55}$
    = $\frac{7}{3}$ ( $\frac{1}{7}$ – $\frac{1}{10}$ + $\frac{1}{10}$ – $\frac{1}{13}$ + … + $\frac{1}{52}$ – $\frac{1}{55}$ ) 
    = $\frac{7}{3}$ ( $\frac{1}{7}$ – $\frac{1}{55}$ ) = $\frac{7}{3}$ . $\frac{48}{385}$ = $\frac{16}{55}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )