Toán Lớp 5: Tinh nhanh 5/14 ×7/13 × 26/25. 1/3 ×3 /7 + 4 /7 × 1/3

Question

Toán Lớp 5: Tinh nhanh 5/14 ×7/13 × 26/25. 1/3 ×3 /7 + 4 /7 × 1/3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 46 phút 2022-04-20T10:57:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:1/5; 1/3
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nhân 5/14 lên và 7/13; sau đó thực hiện các bước rút gọn                      
  rút thừa số chung 1/3 ra ngoài rồi thực hiện cộng trong ngoặc. Cuối cùng là nhân.

 2. $\dfrac{5}{14}$ × $\dfrac{7}{13}$ × $\dfrac{26}{25}$
  = $\dfrac{1}{2}$ × $\dfrac{1}{1}$ × $\dfrac{2}{5}$
  = $\dfrac{1}{5}$
  $\dfrac{1}{3}$ × $\dfrac{3}{7}$ + $\dfrac{4}{7}$ × $\dfrac{1}{3}$
   = $\dfrac{1}{3}$ × ( $\dfrac{3}{7}$ + $\dfrac{4}{7}$ )
  = $\dfrac{1}{3}$ × $\dfrac{7}{7}$
  = $\dfrac{1}{3}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )