Toán Lớp 5: tính nhanh 2242,82:100 + 37411,8:1000 / 25 × 14,96 × 16 ( giản ước xong tính nhanh) 4,8 ×0,5+16 ×0,25+20:10

Question

Toán Lớp 5: tính nhanh
2242,82:100 + 37411,8:1000 / 25 × 14,96 × 16 ( giản ước xong tính nhanh)
4,8 ×0,5+16 ×0,25+20:10 / 4200 × 0,02 (ý này tương tự)
(10,38+12,58 +14,68) – (2,58+4,48+0,38)
:)), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tuần 2022-04-13T09:23:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  2242,82:100+37411,8:1000= 22,4282+37,4118=59,84
  25 × 14,96 × 16=5984
  4,8 ×0,5+16 ×0,25+20:10=8,4
  4200 × 0,02=84
  (10,38+12,58 +14,68) – (2,58+4,48+0,38)=30,2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )