Toán Lớp 5: Tính nhanh 11,2×8-33,6+5,6×4+22,4:2×3

Question

Toán Lớp 5: Tính nhanh
11,2×8-33,6+5,6×4+22,4:2×3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 5 ngày 2022-06-17T08:57:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   11,2 x8 -33,6 +5,6 x4 +22,4 :2×3
  =89,6-33,6+22,4+33,6
  =(89,6+22,4)+(-33,6+33,6)
  =112+0
  =112
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
  112
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  11,2 x 8 – 33,6 + 5,6 x 4 + 22,4 : 2 x 3
  = 89,6 – 33,6 + 22,4 + 33,6
  = 56 + ( 22,4 + 33,6 )
  = 56 + 56
  = 112

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )