Toán Lớp 5: Tính nhanh (1 đ): a. 12 : 0,1 + 12 : 0,25 + 6 x 12 b. 45,12 x 125 – 45,12 x 2 x 12 – 451,2 x 0,1 Mn giúp em với ạ

Question

Toán Lớp 5: Tính nhanh (1 đ):
a. 12 : 0,1 + 12 : 0,25 + 6 x 12
b. 45,12 x 125 – 45,12 x 2 x 12 – 451,2 x 0,1
Mn giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tuần 2022-06-11T19:55:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,12:0,1+12:0,25+6 x 12
  =12x 10 +12 x 4+6 x 12
  =12 x (10+4+6)
  =12 x 20
  =240
  b, 45,12 x 125 – 45,12 x 2 x 12 – 451,2 x 0,1
  =45,12×125-45,12×24-45,12×1
  =45,12x(125-24-1)
  =45,12x 100
  =4512

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 12 : 0,1 + 12 : 0,25 + 6 x 12
  = 12 x 10 + 12 x 4 + 6 x 12
  = 12 x ( 10 + 4 + 6)
  = 12 x 20
  = 12 x 2 x 10
  = 24 x 10
  = 240
  b) 45,12 x 125 – 45,12 x 2 x 12 – 451,2 x 0,1
  = 45,12 x 125 – 45,12 x 24 – 45,12
  = 45,12 x 125 – 45,12 x 24 – 45,12 x 1
  = 45,12 x (125 – 24 – 1)
  = 45,12 x 100
  = 4512

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )