Toán Lớp 5: tính nhanh 1/4 : 0,5 – 1/8 : 0,25 + 1/2 : 0,125 – 1/10 : 0,1

Question

Toán Lớp 5: tính nhanh
1/4 : 0,5 – 1/8 : 0,25 + 1/2 : 0,125 – 1/10 : 0,1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 6 tháng 2022-06-11T11:37:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1/2:0,5-1/4:0,25+1/8:0,125-1/10:0,1
  =0,5:0,5-0.25-0,25+0,125:0,125-0,1:0,1
  =1-1+1-1
  =0

  Đinh Trí Mẫn

 2. Giải đáp =0

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:1/2:0,5-1/4:0,25+1/8:0,125-1/10:0,1
  =0,5 : 0,5 – 0.25 – 0,25 + 0,125 : 0,125 – 0,1 : 0,1

  =(1 – 1) + (1 – 1)
  =0

   chúc bạn học giỏi!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )