Toán Lớp 5: tình hỗn số xong + – x : 3và 1/2 +4 và 5/7 – 5và 5/14 4 và 1/2 +1/2 : 5 và 1/2

Question

Toán Lớp 5: tình hỗn số xong + – x :
3và 1/2 +4 và 5/7 – 5và 5/14
4 và 1/2 +1/2 : 5 và 1/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 20 phút 2022-06-18T07:52:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3 1/2 + 4 5/7 – 5 5/14 = 7/2 + 33/7 – 75/14 = 49/14 + 66/14 – 75/14 = 40/14 = 20/7 
  ____________________________________
  4 1/2 + 1/2 : 5 1/2 = 9/2 + 1/2 : 11/2 = 9/2 + 2/22 = 99/22 + 2/22 = 101/22
  $#No copy$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  3 1/2 + 4 5/7 – 5 5/14
  = 7/2 + 33/7 – 75/14
  = 49/14 + 66/14 – 75/14
  = 70/14
  = 5
  4 1/2 + 1/2 : 5 1/2
  = 9/2 + 1/2 : 11/2
  = 9/2 + 1/2 . 2/11
  = 9/2 + 1/11
  = 99/22 + 2/22
  = 101/22

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )