Toán Lớp 5: Tính giá trị biểu thức theo cách thuận tiện nhất A= 230:73,6+5074:23,6-48:9,6

Question

Toán Lớp 5: Tính giá trị biểu thức theo cách thuận tiện nhất
A= 230:73,6+5074:23,6-48:9,6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 2 tháng 2022-02-17T21:24:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: 

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  =(73,6+23,6-9,6)+230+5074-48
  =87,6+230+5074-48
  =317,6+5026
  =5343,6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )