Toán Lớp 5: Tính diện tích hình thang vuông có:Độ dài đáy lớn là 0,8dm,đáy nhỏ là 4,2cm và chiều cao là 0,6dm giải nhanh giúp mình với đang cần g

Question

Toán Lớp 5: Tính diện tích hình thang vuông có:Độ dài đáy lớn là 0,8dm,đáy nhỏ là 4,2cm và chiều cao là 0,6dm
giải nhanh giúp mình với đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 3 tuần 2022-04-13T07:23:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a = 0,8dm
  b = 4,2cm = 0,42dm
  h = 0,6dm
  Diện tích hình thang vuông:
  S_{hình thang vuông} = 1/2 × h × (a + b) = 1/2 × 0,6 × (0,8 + 0,42) = 0,366(dm^2)

 2. Tính diện tích hình thang vuông có:Độ dài đáy lớn là 0,8dm,đáy nhỏ là 4,2cm và chiều cao là 0,6dm
  Bài giải:
  Đổi : 0,8 dm = 8 cm ; 0,6 dm = 6 cm
  Diện tích hình thang đó là :
  ( 8 + 4,2 ) x 6 : 2= 36 , 6 (cm²)
  Đáp số : 36,6 cm²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )