Toán Lớp 5: tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 25m , chiều cao bằng 20m.đáy bé bằng 90% chiều cao

Question

Toán Lớp 5: tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 25m , chiều cao bằng 20m.đáy bé bằng 90% chiều cao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tuần 2022-06-07T09:04:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đáy bé hình thang là : 
  20 x 90 : 100 = 18 (m)
  Diện tích hình thang là : 
  (25 + 18) x 20 : 2 = 430 (m2)
  Đáp số : 430 m2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   đáy bé hình thang là : 
  20 x 90 : 100 = 18 ( m )
  diện tích hình thang là : 
  ( 25 + 18 ) x 20 : 2 = 430 ( m2 )
  đáp số : 430 m2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )