Toán Lớp 5: tính chữ số tận cùng A=3*3*3*-.3 (2130 thừa số)

Question

Toán Lớp 5: tính chữ số tận cùng A=3*3*3*…..3 (2130 thừa số), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 1 tháng 2022-12-22T10:21:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A=3 × 3 × 3 × …..× 3
  Ta nhóm 4 thừa số 3 lại vào 1 nhóm.
  Ta có: 2130 : 4 = 532 dư 2
  A = (3 × 3 × 3 ×3) × (3 × 3 × 3×3)× ….. × (3 × 3 × 3 × 3) × 3 × 3
  mà 4 thừa số 3 nhân lại cho kết quả số tận cùng là 1
  A = (…1) × (….1) × …. × (…1) × 3 × 3
  A = (…1) × 9
  A = (…9)
  Vậy chữ số tận cùng của A là 9
  (Chúc bạn học tốt)
   

 2. A = 3 xx 3 xx 3 xx … xx 3
  Chia biểu thức A thành 2128 : 4 = 532 nhóm 3xx3xx3xx3 và một nhóm 3 xx 3 được:
  = (3 xx 3 xx 3 xx 3) xx (3 xx 3 xx 3 xx 3 ) xx … xx(3 xx 3) (532 nhóm 3xx3xx3xx3 và 1 nhóm 3 xx 3)
  = 81 xx 81 xx … xx 9 (532 số 81)
  = …1 xx 9
  = …9
  Vậy A có tận cùng là chữ số 9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )