Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a. 8,2 : 10 + 8,2 x 0,9 b. 20,18 x 7,5 + 20,18 + 20,18 + 20,18 :2 Mn giúp em với ạ

Question

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 8,2 : 10 + 8,2 x 0,9
b. 20,18 x 7,5 + 20,18 + 20,18 + 20,18 :2
Mn giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 8 tháng 2022-04-19T12:35:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 8,2:10+8,2×0,9
  <=> 8,2×0,1+8,2×0,9
  = 8,2×(0,1+0,9)
  =8,2×1
  =8,2
  b) 20,18×7,5+20,18+20,18+20,18:2
  <=> 20,18×7,5+20,18×1+20,18×1+ 20,18×0,2
  =20,18×(7,5+1+1+0,2)
  =20,18× 10
  =201,8
   

 2. Lời giải chi tiết:
  a) 8,2:10+8,2xx0,9
  =8,2xx0,1+8,2xx0,9
  =8,2xx(0,1+0,9)
  =8,2xx1
  =8,2
  b) 20,18xx7,5+20,18+20,18+20,18:2
  =20,18xx7,5+20,18+20,18+20,18xx0,5
  =20,18xx(7,5+1+1+0,5)
  =20,18xx10
  =201,8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )