Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất (76 + 0,5 + 76,5 x 99)- 65 ×10 Giúp mik bài này vs ạ. Mik cảm ơn nhìu

Question

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất
(76 + 0,5 + 76,5 x 99)- 65 ×10
Giúp mik bài này vs ạ. Mik cảm ơn nhìu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 6 tháng 2022-06-19T11:04:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{( 76 + 0,5 + 76,5 × 99 ) – 65 × 10}$
  $\text{= ( 76,5 + 76,5 × 99 ) – 65 × 10}$
  $\text{= 76,5 × ( 1 + 99 ) – 65 × 10}$
  $\text{= 76,5 × 100 – 65 × 10}$
  $\text{= 76,5 × 100 – 6,5 × 100}$
  $\text{= 100 × ( 76,5 – 6,5 )}$
  $\text{= 100 × 70}$
  $\text{= 7 000}$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  (76 + 0,5 + 76,5 xx 99) – 65 xx 10
  = (76,5 + 76,5 xx 99) – 650
  = 76,5 xx (1 + 99) – 650
  = 76,5 xx 100 – 650
  = 7650 – 650
  = 7000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )