Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiên nhất: 27×35+27×67-27×2

Question

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiên nhất:
27×35+27×67-27×2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 3 ngày 2022-04-19T10:54:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 27xx35+27xx64-27xx2
  =27xx(35+67-2)
  =27xx100
  =2700
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  27 × 35 + 27 × 67 – 27 × 2 
  = 27 × ( 35 + 67 – 2 )
  = 27 × 100
  = 2700
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )