Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 1,25 : 0,25 + 5 x 1,25 + 1,25

Question

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
1,25 : 0,25 + 5 x 1,25 + 1,25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 6 tháng 2022-06-19T07:21:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   12,5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1,25 : 0,25 + 5 × 1,25 + 1,25
  =1,25 × 4 + 5 × 1,25 + 1,25
  =1,25 × (4+5+1)
  =1,25×10
  =12,5

 2.   1,25 : 0,25 + 5 x 1,25 + 1,25
  = 1,25 : 0,25 + 5 x 1,25 + 1,25 x 1
  = 1,25 x 4 + 5 x 1,25 + 1,25 x 1
  = 1,25 x ( 4 + 5 + 1 )
  = 1,25 x 10
  = 12,5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )