Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện 13,5×4,6+13,5×4,4+13,5 Làm giúp mình bài này với Chi tiết giúp mình nhé cảm ơn

Question

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện
13,5×4,6+13,5×4,4+13,5
Làm giúp mình bài này với
Chi tiết giúp mình nhé cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-06-19T09:29:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 13,5xx4,6+13,5xx4,4+13,5
  =13,5xx(4,6+4,4+1)
  =13,5xx(9+1)
  =13,5xx10
  =135
  Vậy 13,5xx4,6+13,5xx4,4+13,5=135
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  13,5×4,6+13,5×4,4+13,5
  = 13,5×(4,6+4,4+1)
  = 13,5×10
  = 135

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )