Toán Lớp 5: Tính bằng cách hợp lý a, 11/12-2/3+1/4 b, 190 x 64 + 190 x 3 c, 2001 x 2020 – 2000

Question

Toán Lớp 5: Tính bằng cách hợp lý
a, 11/12-2/3+1/4
b, 190 x 64 + 190 x 3
c, 2001 x 2020 – 2000, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 2 tháng 2022-12-15T19:05:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  11/12 – 2/3 + 1/4
  = 11/12 – 8/12 + 3/12
  = (11 – 8 + 3)/12
  = 6/12 = 1/2
  b)
  190 × 64 + 190 × 3
  = 190 × (64 + 3)
  = 190 × 67
  = 12730
  c)
  2001 × 2020 – 2000
  = (2000 + 1) × 2020 – 2000
  = 2000 × 2020 + 2020 – 2000
  = 2000 × 2020 + 20
  = 4040000 + 20
  = 4040020

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{a) $\dfrac{11}{12}$ – $\dfrac{2}{3}$ + $\dfrac{1}{4}$}$
  = 11/12 – 2/3 + 1/4
  = 1/4 + 1/4
  = 1/2
  ____________________________
    b) 190 × 64 + 190 × 3
  = 190 × (64 + 3)
  = 190 × 67
  = 12730
  _____________________________
     c) 2001 × 2020 – 2000
  = (2000 + 1) × 2020 – 2000
  = 2020 × 2000 + 2020 – 2000
  = 2000 × 2020 + 20
  = 4040000 + 20
  = 4040020

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )