Toán Lớp 5: tính bằng cách hợp lý : 3/4 * 1/2 + 3/4 *1/2

Question

Toán Lớp 5: tính bằng cách hợp lý : 3/4 * 1/2 + 3/4 *1/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 4 ngày 2022-08-06T17:39:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3/4 * 1/2 + 3/4 *1/2
  = 3/4 * ( 1/2 + 1/2 )
  = 3/4 * 1
  = 3/4
  Xin hay nhất nhaaaaa
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  3/4 . 1/2 + 3/4 . 1/2
  = 3/4 . (1/2 + 1/2)
  = 3/4 . 1
  = 3/4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )