Toán Lớp 5: : tính bằng cách bằng cách thuận tiện nhất a) 1 4 1 1 =–x =- + =- x =- = 3 5 3 5 b

Question

Toán Lớp 5: : tính bằng cách bằng cách thuận tiện nhất
a) 1 4 1 1
—–x —- + —- x —- =
3 5 3 5
b) 3 6 1 6
—- x —- – —- x —- =
4 7 2 7
c) 1 7 3 7
— : —- + —- : —- =
2 8 3 8
d) 4 7 1 8
—- : —- – —- : —- =
3 8 3 8
giúp vs ạ
bài 3
một hình chữ nhật có chiều dài 9
—— m , chiều rộng kém chiều dài 1
—– m tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó
3
10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 3 tuần 2022-06-04T11:11:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) $\frac{1}{3}$ x $\frac{4}{5}$ + $\frac{1}{3}$ x $\frac{1}{5}$
  = ($\frac{1}{3}$ x $\frac{1}{3}$) + ($\frac{4}{5}$ x $\frac{1}{5}$ )
  = $\frac{1}{9}$ + $\frac{4}{25}$ 
  = $\frac{4}{225}$ 
  b) $\frac{3}{4}$ x $\frac{6}{7}$ – $\frac{1}{2}$ x $\frac{6}{7}$ 
  = ($\frac{3}{4}$ – $\frac{1}{2}$) x $\frac{6}{7}$ 
  = $\frac{1}{4}$ x $\frac{6}{7}$ 
  = $\frac{3}{14}$
  c) $\frac{1}{2}$ : $\frac{7}{8}$ + $\frac{3}{3}$ : $\frac{7}{8}$
  = ($\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{3}$) : $\frac{7}{8}$
  = $\frac{3}{2}$ : $\frac{7}{8}$
  = $\frac{3}{2}$ x $\frac{8}{7}$
  = $\frac{12}{7}$
  d) $\frac{4}{3}$ : $\frac{7}{8}$ – $\frac{1}{3}$ : $\frac{8}{8}$ 
  = $\frac{4}{3}$ x $\frac{8}{7}$ – $\frac{1}{3}$ x 1
  = $\frac{32}{21}$ – $\frac{1}{3}$ 
  = $\frac{25}{21}$ 
  Bài 3: 
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  $\frac{9}{10}$ – $\frac{1}{3}$ = $\frac{17}{30}$ (m)
  Chu vi hình chữ nhật đó là:
  ( $\frac{9}{10}$ + $\frac{17}{30}$ ) x 2 = $\frac{44}{15 }$ (m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là:
  $\frac{9}{10}$ x $\frac{17}{30}$ = $\frac{51}{100}$ (m²)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )