Toán Lớp 5: Tìm y : d ) ( y + 4 ) : 0,5 + 1 2/3 = 13 2/3

Question

Toán Lớp 5: Tìm y :
d ) ( y + 4 ) : 0,5 + 1 2/3 = 13 2/3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 25 phút 2022-06-20T18:22:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (y+4) : 0,5 +12/3 =132/3
  ⇒(y+4) : 0,5 + 4 = 44
  ⇒(y+4):0,5=40
  ⇒y+4 =40 × 0,5
  ⇒y+4=20
  ⇒y=16
  Vậy y=16

  toan-lop-5-tim-y-d-y-4-0-5-1-2-3-13-2-3

 2. d, (y + 4) : 0,5 + 1 2/3 = 13 2/3
    (y + 4) : 0,5 + 5/3 = 41/3
    (y + 4) : 0,5 = 41/3 – 5/3
    (y + 4) : 0,5 = 36/3
    (y + 4) : 0,5 = 12
    y + 4 = 12 xx 0,5
    y + 4 = 6
    y = 6 – 4
    y = 2
  Vậy y = 2 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )