Toán Lớp 5: Tìm y : d ) y : 0,4 – y : 0,5 = 1,2

Question

Toán Lớp 5: Tìm y :
d ) y : 0,4 – y : 0,5 = 1,2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 6 tháng 2022-06-20T07:50:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. y : 0,4 – y : 0,5 = 1,2
  y × ( 5/2 – 2 ) = 1,2
  y × 1/2 = 1,2
  y = 1,2 : 1/2
  y = 12/5
  Vậy y = 12/5

 2. y:0,4-y:0,5=1,2
  y: 2/5 – y: 1/2=6/5
  y xx 5/2 – y xx 2=6/5
  yxx(5/2-2)=6/5
  y xx (5/2-4/2)=6/5
  y xx 1/2 = 6/5
  y=6/5 : 1/2
  y=6/5 xx 2
  y=12/5
  Vậy y=12/5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )