Toán Lớp 5: Tìm y : c ) y : 0,25 + y x 11 = 1,8

Question

Toán Lớp 5: Tìm y :
c ) y : 0,25 + y x 11 = 1,8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 40 phút 2022-06-20T15:07:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  y : 0,25 + y × 11 = 1,8
  y : 1/4 + y × 11 = 1,8
  y × 4 + y × 11 = 1,8
  y × ( 4 + 11 ) = 1,8
  y × 15 = 1,8
  y = 1,8 : 15
  y = 0,12
  Vậy y = 0,12
  $# Mon $
  $# Xin Hay Nhất $

 2. y : 0,25 + y × 11 = 1,8
  y × 4/1 + y × 11 = 1,8
  y × ( 4 + 11 ) = 1,8
  y × 15 = 1,8
  y = 1,8 : 15
  y = 0,12
  $\text{Vậy y = 0,12}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )