Toán Lớp 5: Tìm y biết y chia 3,75 = 13,25 + 1,75

Question

Toán Lớp 5: Tìm y biết
y chia 3,75 = 13,25 + 1,75, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 2 tháng 2022-02-18T15:23:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   y : 3,75 = 13,25 + 1,75

   y : 3,75 = 15 

          y   = 15 x 3,75

          y   = 56,25

 2. Giải đáp:

  y = 56,25

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  y : 3,75 = 13,25 + 1,75

  y : 3,75 = 15

  y = 15 xx 3,75

  y = 56,25

  Vậy y = 56,25

  #dpa

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )