Toán Lớp 5: Tìm y, biết: y x 13 + y x 7 = 24.

Question

Toán Lớp 5: Tìm y, biết: y x 13 + y x 7 = 24., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 1 tháng 2022-03-14T11:06:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x × 13 + y × 7 = 24
  y × (13 + 7) = 24
  y × 20 = 24
  y = 24 : 20
  y = 6/5
  Vậy: y = {6/5}

 2. yxx13+yxx7=24
  yxx(13+7)=24
  yxx20=24
  y=24:20
  y=1,2
  Vậy x=1,2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )