Toán Lớp 5: Tìm y, biết y × 12,25 – y + y × 2,75 =28

Question

Toán Lớp 5: Tìm y, biết
y × 12,25 – y + y × 2,75 =28, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 15 phút 2022-06-18T07:58:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Mun$
  yxx12,25-y+yxx2,75=28
  =yxx12,25-yxx1+yxx2,75=28
  y=yxx(12,25-1+2,75
  y=yxx14
  y=28:14
  y=2
  Vậy y=2
  _____________________________
  yxx12,25-yxx1+yxx2,75=28
  Vì ta thấy số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó nên ta lấy yxx1=y

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  y  × 12,25 – y + y × 2,75 =28
  ⇒ y xx 12,25 – y xx 1 + y xx 2,75 = 28
  ⇒ y xx (12,25 – 1 + 2,75) = 28
  ⇒ y xx 14 = 28
  ⇒ y = 28 : 14
  ⇒ y = 2
  Vậy y = 2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )