Toán Lớp 5: Tìm y biết : 34,35 x Y + Y x 15,65 = 9

Question

Toán Lớp 5: Tìm y biết :
34,35 x Y + Y x 15,65 = 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 ngày 2022-06-18T22:09:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  34,35 × Y + Y × 15,65 = 9
  Y×(34,35+15,65)=9
  Y×50=9
  Y=9:50
  Y=9/(50) hoặc 0,18
   

 2. Giải đáp:
  Y = 0,18
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  34,35 x Y + Y x 15,65 = 9
  ( 34,35 + 15,65 ) x Y = 9
  50 x Y = 9
          Y = 9 : 50
          Y = 0,18

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )