Toán Lớp 5: tìm y : a) y x 2và 1/3 = 5/6 + 3/2 | b) 2 và 3/4 – y = 3 và 2/3 : 1 và 5/6

Question

Toán Lớp 5: tìm y : a) y x 2và 1/3 = 5/6 + 3/2 | b) 2 và 3/4 – y = 3 và 2/3 : 1 và 5/6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 5 ngày 2022-06-17T11:14:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) y xx 2 1/3 = 5/6 + 3/2  
        y xx 7/3= 7/3
        y               =7/3 : 7/3
        y               =1
  b) 2  3/4 – y = 3  2/3 : 1  5/6
           11/4 – y=11/3 : 11/6
           11/4 – y=2
                        y=11/4 – 2
                        y=3/4

 2. a)  Y × 2 và 1/3 = 5/6 + 3/2
       Y × 7/3        = 5/6 + 3/2
        Y × 7/3       =     7/3
         Y                = 7/3 : 7/3
          Y                =   1
  b) 2 và 3/4 – Y = 3 và 2/3 : 1 và 5/6
       11/4 – Y      =   11/3     :    11/6
        11/4 – Y     =      2
                   Y     =   11/4 – 2
                   Y     =       3/4
  CHO HAY NHẤT NHÉ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )