Toán Lớp 5: Tìm y 36:y-1,25:0,5 Trả lời hộ mình nhá???????????????????? Đầy đủ nhá

Question

Toán Lớp 5: Tìm y
36:y-1,25:0,5
Trả lời hộ mình nhá????????????????????
Đầy đủ nhá, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 1 tháng 2022-03-19T13:51:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết :
  36 : y = 1,25 : 0,5
  36 : y = 2,5 
  y = 36 : 2,5
  y = 14,4
  #kensou2k8_Adventure Time

 2. $\text{36 : y = 1,25 : 0,5 }$
  $\text{36 : y = 2,5}$
    $\text{y = 36 : 2,5}$
  $\text{ y = 14,4}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )