Toán Lớp 5: Tìm số hạng thứ 35 trong dãy số sau: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; 5,5 ; …

Question

Toán Lớp 5: Tìm số hạng thứ 35 trong dãy số sau: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; 5,5 ; …, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 tuần 2022-06-07T23:36:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có:
  2,2-1,1=1,1
  3,3-2,2=1,1
  4,4-5,5=1,1
  5,5-4,4=1,1
  ……….
  =>Dãy số có quy luật số đứng sau bằng số đứng trước cộng với 1,1
  Vậy số hạng thứ 35 trong dãy số trên là:
  1,1+1,1×(35-1)=38,5
  $@Masonn$
   

 2. 1 số sẽ được xuất hiện 2 lần
  Ta có : 35 : 2 = 17 ( dư 1 )
  Số hạng thứ 35 là:
   17 : 1 + 1 – 1 = 17
  ⇒ Số hạng thứ 35 là 17
  Xin hay nhất và 5 sao ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )