Toán Lớp 5: Tìm một số tự nhiên, biết rằng 25 lần số số hơn 15 lần số đó cộng với 1968 là 2552 đơn vị. Số cần tìm là Giải chi tiết ra nhé

Question

Toán Lớp 5: Tìm một số tự nhiên, biết rằng 25 lần số số hơn 15 lần số đó cộng với 1968 là 2552 đơn vị. Số cần tìm là
Giải chi tiết ra nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 2 tuần 2022-06-07T20:32:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là x

  => Theo đề bài. Ta có:

  x × 25 – (x × 15 + 1968) = 2552

  x × 25 – x × 15 – 1968 = 2552

  x × 25 + x × 15 = 2552 + 1968

  x × 25 – x × 15 = 4520

  x × (25 – 15) = 4520

  x × 10 = 4520

  x = 4520 : 10

  x = 452

  Vậy: số cần tìm là 452

 2. 10 lần số đó là:

  1968+2552=4520

  Vậy số đó là:

  4520:10=452

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )