Toán Lớp 5: tìm một số biết rằng số đó cộng vơi 17,8 và nhân với 10,8 thì được số gấp 3 lần sô tròn chục lớn nhất có hai chữ số

Question

Toán Lớp 5: tìm một số biết rằng số đó cộng vơi 17,8 và nhân với 10,8 thì được số gấp 3 lần sô tròn chục lớn nhất có hai chữ số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 7 ngày 2022-04-14T08:42:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là x
  Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là 90 nên số gấp 3 lần sô tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90×3=270
  Theo đề, ta có:
  (x+17,8)×10,8=270
  => x+17,8=270:10,8=25
  => x=25-17,8
  => x=7,2
  Vậy số cần tìm là 7,2

 2. Gọi số đó là x:
  Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số : 90
  (x + 17,8) xx 10,8 = 90 xx 3
  x + 17,8 = 270 : 10,8
  x + 17,8 = 25
  x = 25 – 17,8
  x = 7,2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )