Toán Lớp 5: Tìm x là số tự nhiên sao cho 45,5 < x < 48,12. Vậy x là

Question

Toán Lớp 5: Tìm x là số tự nhiên sao cho 45,5 < x < 48,12. Vậy x là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 5 tháng 2022-06-20T06:09:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 45,5<x<48,12;x là số tự nhiên.
  Vậy x=46;x=47;x=48

 2. Lời giải chi tiết:
  x là số tự nhiên
  45,5<x nên x có thể là: 46;47;48;49;… 
  x<48,12 nên x có thể là: 48;47;46;45;… 
  Suy ra: x có thể là: 46;47;48
  Vậy x=46;x=47;x=48

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )