Toán Lớp 5: tìm x là số tự nhiên bé nhất sao cho : x > 10,25

Question

Toán Lớp 5: tìm x là số tự nhiên bé nhất sao cho : x > 10,25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 9 tháng 2022-03-01T18:59:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1.  x > 10,25 vậy x là  11 vì 11 bé nhất
     

  2. x > 10,25
    x= 11
    nha bạn mk nghĩ thế 
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )