Toán Lớp 5: tìm x là số tự nhiên 3.45 nhân x<5,43

Question

Toán Lớp 5: tìm x là số tự nhiên 3.45 nhân x<5,43, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 7 ngày 2022-04-14T10:32:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. đáp án x = 1
  vì 3,45 x 1 = 3,45 < 5,43
  nếu là 2 và 3 trở lên thì x sẽ lớn hơn 5,43
   

 2. Ta có:
  5,43 : 3,45 = 1,5739…
  Mà 1,5739… xx 3,45 = 5,43
  => x = 1,5739… – 0,5739… = 1
  => x là 1.
  Thử lại:
  1 xx 3,45 = 3,45
  Mà 3,45 < 5,43
  => x = 1
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )