Toán Lớp 5: Tìm hiệu của hai số, biết rằng nếu số bị trừ bớt đi 15,36 và số trừ thêm 19,45 thì được hiệu mới là 198,5

Question

Toán Lớp 5: Tìm hiệu của hai số, biết rằng nếu số bị trừ bớt đi 15,36 và số trừ thêm 19,45 thì được hiệu mới là 198,5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 31 phút 2022-06-07T04:13:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải
  Hiệu của 2 số là : 
  198,5 +19,45 + 15,36 = 233,31 
     Đáp số : 233,31 
  __________________________-
  Quy tắc : Khi bớt số bị trừ đi m đơn vị và thêm số trừ n đơn vị thì hiệu 2 số mới = 
  hiệu 2 số – m – n
  ⇒ Hiệu 2 số = hiệu 2 số mới + m + n 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )