Toán Lớp 5: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 48,64 và số bé gấp lên 5 lần thì bằng số lớn gấp lên 3 lần. Ai nhanh và đúng mình vote 5sao

Question

Toán Lớp 5: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 48,64 và số bé gấp lên 5 lần thì bằng số lớn gấp lên 3 lần.
Ai nhanh và đúng mình vote 5sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 6 tháng 2022-06-11T09:57:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số bé x5 ; số lớn x3
  -> Số bé là 5 phần , số lớn là 3 phần
  Số bé là :
  48,64 : ( 5 + 3 ) x 3 = 18,24
  Số lớn là :
  48,64 – 18,24 = 30,4
  Đáp số : Số bé : 18,24
  Số lớn 30,4
  Cho mình nhất nha

 2. Số bé xx 5 = Số lớn xx 3
  -> Số bé là 3 phần , số lớn là 5 phần
  Tổng số phần bằng nhau là :
  3+5=8(phần)
  Số bé là :
  48,64:8xx3=18,24
  Số lớn là :
  48,64-18,24=30,4
  Đáp số : số bé = 18,24 ; số lớn = 30,4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )