Toán Lớp 5: Tìm hai giá trị y là số thập phân a) 100

Question

Toán Lớp 5: Tìm hai giá trị y là số thập phân
a) 100

in progress 0
An Kim 5 ngày 2022-06-17T05:06:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,y=100,1;100,2;100,3;100,4;100,5;100,6;100,7;100,8;100,9.
  b,y=10,2;10,3;10,4;10,5;10,6;10,7;10,8;10,9;10,10.
      Chúc bạn học tốt cho mk xin hay nhất.

 2. a) 100,1 ; 100,5
  b) 10,101 ; 10,105

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )