Toán Lớp 5: Tim x biết A.x-6,4=7,8+1,6 B.0,9

Question

Toán Lớp 5: Tim x biết
A.x-6,4=7,8+1,6
B.0,9

in progress 0
Quỳnh Nhi 3 tháng 2022-02-17T13:37:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)

  x-6,4=7,8+1,6

  x-6,4=9,4

  x=9,4+6,4

  x=15,8

  Vậy x=15,8

  —————-

  b)

  Vì 0,9 < x < 1,2

  Nên x=1; 1,1

  Mà x là 1 số tự nhiên nên x=1

  Vậy x=1

 2. a) x – 6,4 = 7,8 + 1,6

  x – 6,4 = 9,4

  x = 9,4 + 6,4

  x = 15,8

  Vậy x = 15,8

  b) 0,9 < x < 1,2

  Mà x là số tự nhiên

  => x = 1

  vậy x =1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )