Toán Lớp 5: Tìm x biết : x + 7/x = 9 (với x > 0) Giúp em vs mấy anh chị à

Question

Toán Lớp 5: Tìm x biết : x + 7/x = 9 (với x > 0)
Giúp em vs mấy anh chị à, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 3 tuần 2022-06-15T00:19:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{$\frac{x+7}{x}$ = 9}$ $\\$ $\text{=> x : x + 7 : x = 9}$ $\\$ $\text{=> 1 + 7 : x = 9}$ $\\$ $\text{=> 7 : x = 9 – 1}$ $\\$ $\text{=> 7 : x = 8}$ $\\$ $\text{=> x = $\frac{7}{8}$ = 0,875}$ $\\$ $\text{Vậy: x = 0,875}$ $\\$ $\text{}$ $\\$
   ( x + 7 ) : x = 9
  x : x + 7 : x = 9
  1 + 7 : x = 9
  7 : x = 9  1
  7 : x = 8
  x = 7 : 8
  x = 78 = 0,875
   Vậy x = 
   

 2. (x+7)/x = 9
  => ( x + 7 ) : x = 9
  x : x + 7 : x = 9
  1 + 7 : x = 9
  7 : x = 9 – 1
  7 : x = 8
  x = 7 : 8
  x = 7/8 = 0,875
  => Vậy x = 0,875

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )