Toán Lớp 5: Tìm x b, 131 × x – 941=1024 c, 4+3×x=49

Question

Toán Lớp 5: Tìm x
b, 131 × x – 941=1024
c, 4+3×x=49, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 2 tháng 2022-12-15T18:45:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  b)
  131× x-941=1024
  131× x =1024+941
  131× x=1965
  x=1965:131
  x=15
  c)
  4+3× x=49
  3× x=49-4
  3× x=45
  x=45:3
  x=15

 2. b)131 . x – 941 = 1024
  131 . x = 1024 + 941
  131 . x = 1965
  x = 1965 : 131
  x = 15
  c)4 + 3 . x = 49
  3 . x =49 – 4
  3 . x = 45
  x = 45 : 3
  x = 15

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )