Toán Lớp 5: Tìm x: A,x:0,1+x:0,25=58,8 B,x:5+x:2=94,5 Ae giúp tôi

Question

Toán Lớp 5: Tìm x: A,x:0,1+x:0,25=58,8 B,x:5+x:2=94,5 Ae giúp tôi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 7 tháng 2022-05-01T03:01:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,x:0,1+x:0,25=58,8
  x×10+x×4=58,8
  x×(10+4)=58,8
  x×14=58,8
  x=58,8:14
  x=4,2
  b,x:5+x:2=94,5
  x×1/5+x×1/2=94,5
  x×(1/5+1/2)=94,5
  x×7/10=94,5
  x=94,5:7/10
  x=135
   

 2. A) x : 0,1 + x : 0,25 = 58,8
      x x 10 + x x 4 = 58,8
      x x (10 + 4)    = 58,8
      x x 14             = 58,8 
      x                     = 58,8 : 14
      x                     = 4,2
  Vậy x = 4,2
  B) x : 5 + x : 2 = 94,5
      x x 0,2 + x x 0,5 = 94,5
      x x (0,2 + 0,5)    = 94,5
      x x 0,7                = 94,5
      x                         = 94,5 : 0,7
      x                         = 135
  Vậy x = 135
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )