Toán Lớp 5: tìm x : 61/x+11 bằng 42/45 giúp e dới

Question

Toán Lớp 5: tìm x : 61/x+11 bằng 42/45 giúp e dới, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 1 ngày 2022-06-18T17:10:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  61/(x+11) = 42/45
  => 42x + 462 = 2745
  => 42x = 2745 – 462
  => 42x = 2283
  => x = 2283 : 42
  => x = 761/14
                  Vậy x = 761/14 

 2.      $\frac{61}{x + 11}$ = $\frac{42}{45}$ 
  ⇔ 61 . 45 = ( x + 11 ) . 42 ( áp dụng quy tắc nhân chéo )
  ⇔ 2745 = ( x + 11 ) . 42
  ⇔ x + 11 = $\frac{915}{14}$ 
  ⇔ x = $\frac{761}{14}$ 
   Vậy x = $\frac{761}{14}$ 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )