Toán Lớp 5: Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp có trung bình cộng là 25.

Question

Toán Lớp 5: Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp có trung bình cộng là 25., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 2 tuần 2022-06-11T14:17:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Ba số tự nhiên liên tiếp là:24,25,26}$
  $\text{Vì (24+25+26):3=25}$
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng 3 số đó là: $25\times 3=75$
  Gọi ba số đó lần lượt là: $a;a+1;a+2$
   Ta có:
   $a+a+1+a+2=75$
  $(a+a+a)+(1+2)=75$
  $3a+3=75$
  $3a=75-3=72$
  $a=72:3=24$
  Vậy 3 số tự nhiên liên tiếp đó là: $24;25;26$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )