Toán Lớp 5: Tìm 3 số chẵn liên tiếp có tổng là 90

Question

Toán Lớp 5: Tìm 3 số chẵn liên tiếp có tổng là 90, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 25 phút 2022-06-17T00:23:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trung bình cộng của 3 số là: 90 : 3= 30
  Vì dãy có 3 số chẵn cách đều nên trung bình cộng chính bằng nửa tổng số đầu và số cuối:
  Tổng số đầu và số cuối là:
  30 x 2 = 60
  Hiệu của số đầu và sổ cuối là:
  2×2 = 4
  Số đầu là:
  (60- 4) : 2 = 28
  Số cuối là:
  (60 + 4): 2 = 32
  Số giữa là:
  90-28-32=30
   

 2. Trung bình cộng của 3 số là: 90 : 3= 30 Vì dãy có 3 số chẵn cách đều nên trung bình cộng chính bằng nửa tổng số đầu và số cuối: Tổng số đầu và số cuối là: 30 x 2 = 60 Hiệu của số đầu và sổ cuối là: 2×2 = 4 Số đầu là: (60- 4) : 2 = 28 Số cuối là: (60 + 4): 2 = 32 Số giữa là: 90-28-32=30
          CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )