Toán Lớp 5: Tim 3 giá trị của x là số thập phân biết 0,5

Question

Toán Lớp 5: Tim 3 giá trị của x là số thập phân biết 0,5

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-06-19T10:42:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Các số x là : 0,501;0,502 ;0,503;0,504;………. ;0,509
  Mà đề bài yêu cầu lấy 3 giá trị của x
  -> x = {0,501;0,502;0,503}
   

 2. 0,5 = 0,500
  0,51 = 0,510
  0,500 < x < 0,510
  Các số có thể là x là: 0,501; 0,502; 0,503; 0,504; 0,505; 0,506; 0,507; 0,508; 0,509
  Bạn chọn 3 số bất kì trong những số ở trên nhé.
  Xin hay nhất và 5 sao ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )