Toán Lớp 5: Tìm 2 số có tổng 295. Nếu số lớn chia số bé thì bằng 8 dư 7

Question

Toán Lớp 5: Tìm 2 số có tổng 295. Nếu số lớn chia số bé thì bằng 8 dư 7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-03-11T13:24:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                               Giải:   
  Giả sử số lớn giảm đi 7 thì sẽ chia hết cho số bé. Khi đó, tổng mới sẽ là:
         295 – 7 = 288
  Khi đó, Ta có sơ đồ:
  Số bé    /—–/
  Số lớn   /—–/—–/—–/—–/—–/—–/—–/—–/            Tổng: 288
  Giá trị 1 phần hay số bé là:
          288 : (8 + 1) = 32
  Số lớn ban đầu là:
        295 – 32 = 263
              Đáp số: Số bé: 32
                          Số lớn: 263
   

 2. $\text{9 lần số bé là:}$
  $\text{295 – 7 = 288}$
  $\text{Số bé là:}$
  $\text{288 : 9 = 32}$
  $\text{Số lớn là:}$
  $\text{32 × 8 + 7 = 263}$
  Đáp số: 32; 263}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )